KDO PROBUDÍ SLUNÍČKO 🌞 (soubor aktivit k tématu)

 
Prodávající:
Cena za ks:
55 Kč s DPH
55 Kč bez DPH

KDO PROBUDÍ SLUNÍČKO 🌞 (soubor aktivit k tématu)

Metodický materiál obsahuje příběh/ motivační text KDO PROBUDÍ SLUNÍČKO? a další aktivity a náměty prolínající celým tématem.

Jedná se o výukový - vzdělávací materiál pro MŠ  podle RVP PV je vytvořen tak, aby sloužil k naplňování vzdělávacích záměrů a dosahování vzdělávacích cílů.
„Učivo“ je vyjádřeno v podobě činností, ať už praktických, či intelektových, popř. v podobě příležitostí.

  • Čtení s porozuměním
  • Předčítání krátkého textu k tématu a několik otázek, které testují porozumění textu, obsahu, slov
  • Pohybové hry a aktivity
  • Tematické pohybové hry s procvičením orietace a běhu v prostoru, reakce na signál, sluchového a zrakového vnímání.
  • Kartičky pro vyhledávání  a tvoření dvojic dětí podle daného pravidla; možnost využití též jako hra pexeso; taktéž jako kimovka; omalovánka, list k rytmizací a slbikování
  • Tvoření a jemnomotorické aktivity, pracovní listy

Celkem  26 stran.

Organizace výuky/ práce s materiálem: jak se dá s materiálem pracovat - projektová, skupinová, využití částí materiálu i k individ. výuce

👁️ Podívejte se 👉 i na ostatní náměty z mé nabídky