KNIHA - HRAVÁ ABECEDA

 
Prodávající:
Cena za ks:
149 Kč s DPH
123,14 Kč bez DPH

KNIHA - HRAVÁ ABECEDA - práce se suchými zipy a fixkou

Jedná se o výukový - vzdělávací materiál pro MŠ podle RVP PV a je vytvořen tak, aby sloužil k naplňování vzdělávacích záměrů a dosahování vzdělávacích cílů z oblasti DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA (rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních i produktivních, rozvoj komunikativních dovedností, rozvoj tvořivosti, řešení problémů, zvídavosti, zájmu, radosti z objevování, dále vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení, jeho podpora a rozvoj zájmu o učení, vytváření základů pro práci s informacemi, osvojení si elementárních poznatků o znakových systémech a jejich funkci (abeceda)

Dítě se díky materiálu seznámí s poznáváním jednoduchých obrazně znakových systémů jako jsou písmena. Materiál trénuje různé formy paměti, rozvíjí a cvičí vnímání a zrakovou paměť, slovní zásobu, abecedu a trénuje koncentraci pozornosti.

Pracovní listy podporují tvořivost, představivost a fantazii. Podporují rozvoj jeho intelektu, řečí a jazyka.

Materiál obsahuje:

návod+fotonávod, kniha s abecedou ve dvou formátech (A5 + A4)

- 23 stran s písmenky ABECEDY, vždy jedna strana zaměřena na jedno písmenko ve formátu A4 + 8 stran obrázků k vystřižení a doplňování do knihy na suché zipy.

- 12 stran s písmenky ABECEDY, vždy jedna strana zaměřena na jedno písmenko ve formátu A5 + 4 strany obrázků k vystřižení a doplňování do knihy na suché zipy.

Zhotovení:

Pracovní listy stačí zalaminovat, obrázky k doplnění vystřihnout a zalaminovat, nalepit suché zipy (samolepící kolečka suché zipy, 10-15 mm) a hurá do hraní =)

Možnosti použití:

1.Práce s FIXOU – spojit tečky písmenka

         - napsat písmenko do vytečkovaného prostoru tak, aniž by se dítě dotklo teček,          

         - psaní velkých a malých psacích písmenek,

         - hledání a kroužkování daných písmenek, 

         - obtáhnout obrázek začínající na dané písmenko podle teček

2. Práce se SUCHÝMI ZIPY – najít a nalepit dané písmenko (nápověda – písmenko má vždy stejnou barvu, jako políčka v daném pracovním listu),

         - najít a nalepit velký obrázek začínající na dané písmenko, který je na podkladním listě vytečkovaný

         - najít a nalepit dva čtverečky s obrázky začínající na dané písmenko

3. Doplňující práce – dále je možné využít písmenka jako samostatnou činnost k tvorbě slov

Dítěti je možné knihu předložit buď v domácím prostředí, pro zvětšení slovní zásoby a také aby dostalo písmenka abecedy do podvědomí. Ve školním prostředí je možné si připravit vždy jen jeden pracovní list do hodiny na základě probíraného písmenka.