KOUZELNÉ OBRÁZKY - vybarvuj podle čísel

 
Prodávající:
Cena za ks:
35 Kč s DPH
35 Kč bez DPH

Vybarvuj podle čísel

Jedná se o výukový - vzdělávací materiál pro MŠ  podle RVP PV je vytvořen tak, aby sloužil k naplňování vzdělávacích záměrů a dosahování vzdělávacích cílů.
„Učivo“ je vyjádřeno v podobě činností, ať už praktických, či intelektových, popř. v podobě příležitostí.

Organizace výuky/ práce s materiálem: jak se dá s materiálem pracovat - tyto aktivity jsou vhodné ke skupinové kooperaci,  k domácímu procvičování , zabavení dětí, ale i k individuálnímu procvičování např. s asistentem.

Malování podle čísel je jednoduché a zvládne ho každý.
Malování trénuje:

  • mozek dítěte,
  • rozvíjí kreativitu,
  • učí barvy a rozvíjí vlastní fantazii (očekávání výsledku obrázku),
  • učí trpělivosti a koncentraci,
  • rozvíjí manuální dovednosti,
  • ale i předmatematické dovednosti...

Procvičujeme:

  • GRAFOMOTORICKÉ DOVEDNOSTI a  JEMNOU MOTORIKU – koordinace očí a rukou, správně zvládnutý úchop psacích potřeb.
  • ZRAKOVÉ VNÍMÁNÍ - procvičíme i zrakovou paměť.
  • ČÍSLA a BARVY - společně s číslicemi procvičujeme i barvy. Není důležité, zda dítě  umí číslice pojmenovat, ale zda si je dokáže s barvou a najít a vybarvit ji příslušnou označenou plochu stejnou číslicí barvou.

Celkem 11 šablon

Podívejte se i na ostatní náměty z mé nabídky