Květiny - třídění dle barev, dle tvaru

Kategorie produktu
 
Prodávající:
Cena za ks:
50 Kč s DPH
41,32 Kč bez DPH

Jedná se o výukový – vzdělávací materiál pro MŠ podle RVP PV  je vytvořen tak, aby sloužil k naplňování vzdělávacích záměrů a dosahování vzdělávacích cílů pro pedagogicko – didaktický proces.

Materiál lze využít k individuálním i skupinovým činnostem.

Procvičujeme tyto oblasti:

Dítě a jeho psychika – rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání, přechod od konkrétně názorného myšlení k slovně logickému (pojmovému), rozvoj paměti a pozornosti, přechod od bezděčných forem těchto funkcí k úmyslným, rozvoj a kultivace představivosti a fantazie.

V tomto materiálu si děti procvičí třídění a to buď dle barev - to je jednodužší, nebo podle tvarů - to je vzhledem k podobnosti tvarů náročnější.

Můžeme také tento materiál využít k rozvoji předmatematickýh představ, kdy děti "sází" květiny do záhonků například: saď do záhonku 5 květin (nebo 5 červených květin - pro starší děti), dej o jednu květinu méně (více), dej tolik květin, kolik mám zdvižených prstů atp.

Doporučená věková skupina: 3 - 6 let

23 stran