Lesní stezka skřítka Mechovníčka

Kategorie produktu
 
Prodávající:
Cena za ks:
49 Kč s DPH
49 Kč bez DPH

Lesní stezka vhodná pro děti 1.stupně ZŠ- družinu 1.-3.třídu. 

-opakování základních znalosti z oblasti prvouky, 

-obsahuje 10 otázek

-6 kartiček pro zapisování

tajenky

-medaile  skřítka

Jedná se o výukový - vzdělávací materiál pro MŠ podle RVP PV a je vytvořen tak, aby sloužil k naplňování vzdělávacích záměrů a dosahování vzdělávacích cílů z oblasti:
Dítě a jeho tělo: rozvoj a užívání všech smyslů

Dítě a jeho psychika: 
-rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních 
- rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) a kultivovaného projevu
- osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení i psaní
-  vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení, podpora a rozvoj zájmu o učení