Letní stínohrátky s hrami - 90 karet s obrázky

Novinka
 
Prodávající:
Cena za ks:
60 Kč s DPH
49,59 Kč bez DPH

Letní stínohrátky s hrami

Pdf obsahuje:

  • 90 karet se stíny s letní tématikou (najdeme zde obrázky na témata: stanování, u vody, u moře, letní ovoce, živočichové v moři),
  • dopis od dětí, autorské obrázky dětí,
  • 10 her s obrázky (Co se k sobě hodí?, Prohlídni si, co jsi vidět,  Je to pravda?, aj...)

Materiál lze vytisknout jako brožuru. Vhodné pro děti ve věku 3-7 let.  Lze využít v rámci logochvilek i mimo ně.

Materiál si vytiskneme, přečteme. Nejprve si s dětmi přečteme krátký vzkaz od dětí. Poté se podíváme na stínohrátky a hry s nimi spojené :).

Jedná se o výukový - vzdělávací materiál pro MŠ podle RVP PV a je vytvořen tak, aby sloužil k naplňování vzdělávacích záměrů a dosahování vzdělávacích cílů z oblasti.

Příklady:

Kompetence k učení - se učí nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a záměrně si zapamatuje; při zadané práci dokončí, co započalo; dovede postupovat podle instrukcí a pokynů, je schopno dobrat se k výsledkům – rozvíjíme zrakové vnímání (hledáme obrázky podle instrukcí)

Vzdělávací oblast – Dítě a jeho psychika – Jazyk a řeč – povídání u obrázků, vymýšlení vět