Logopedická prevence 6

 
Prodávající:
Cena za ks:
50 Kč s DPH
50 Kč bez DPH

Materiál je vhodný k logopedické prevenci.

Soubor obsahuje  obrázky k rozvoji motoriky mluvidel dané hlásky, obrázky k procvičení slabik a slov.

Procvičení vět a pracovní listy

Jedná se o výukový - vzdělávací materiál pro MŠ podle RVP PV a je vytvořen tak, aby sloužil k naplňování vzdělávacích záměrů a dosahování vzdělávacích cílů z oblasti:
Dítě a jeho tělo: rozvoj a užívání všech smyslů

Dítě a jeho psychika: 
-rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních 
- rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) a kultivovaného projevu
- osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení i psaní
-  vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení, podpora a rozvoj zájmu o učení