Měsíční blok POZNÁVÁME SVĚT S KRTKEM - ÚNOR

 
Prodávající:
Cena za ks:
149 Kč s DPH
135,45 Kč bez DPH

Měsíční blok POZNÁVÁME SVĚT S KRTKEM - ÚNOR

Tématická MĚSÍČNÍ PŘÍPRAVA pro věkovou skupinu 3 - 4 roky + program na karnevalové dopoledne (soutěže) + pracovní listy
OBSAH: 16 listů

KRTEK A KARNEVAL
Budeme prožívat lidové tradice masopustu a karnevalu, kdy bude dětem umožněno ztotožnit se s jejich oblíbenou pohádkovou postavou. Budeme se je snažit výtvarně i dramaticky ztvárnit, přemýšlet o jejich vlastnostech, chování. Vyvrcholením bude karneval. Kromě pohádkového světa budeme pozorovat a poznávat svoje město, okolí MŠ. Budeme seznamovat pomocí Krtka děti s obydlím lidí, sledovat dopravní ruch na ulici, poznávat město se vším, co do něj patří, včetně významných staveb, památek, dopravou, lidmi, kulturou během vycházek.
Znát důležitá místa našeho města a vědět k čemu slouží, utvářet si tak postupně pozitivní vztah k místu, kde žijí, rozeznat rozdíly mezi životem ve městě, na vesnici a obydlím zvířat. Seznámíme se s povoláním a různými druhy profesí (rodičů), správně označovat činnosti a typické nástroje k jednotlivým činnostem, vzbudit zájem o práci rodičů, případně zaměstnanců školy, pozorovat a pojmenovávat činnosti.

Obsahem tohoto bloku jsou motivační témata:

  • Krtek se chystá na karneval
  • Krtek ve městě
  • Krtek hádá, KDO CO JE, kdo JAK z lidí pracuje
  • Program na karnevalové dopoledne

 

V tématické přípravě najdete náměty a činnosti na procvičování jednotlivých oblastí v předškolním věku během celého dne:

  • RANNÍ HRY A VOLNÉ ČINNOSTI (nabídka činností)
  • POHYBOVÉ AKTIVITY (nabídka činností)
  • NÁMĚTY K ŘÍZENÝM ČINNOSTEM (nabídka činností)
  • POBYT VENKU (nabídka činností)


Celá sada POZNÁVÁME SVĚT S KRTKEM je vhodná jako námět pro třídní vzdělávací program. Představuje plán činností pro třídu rozvržený na časové úseky. Sada obsahuje tématické bloky, které jsou dále rozpracovávány do jednotlivých podtémat a následují příklady činností, které jsou dětem nabízeny.

Přípravy slouží jako inspirace k činnostem a lze je využít jako inspiraci pro starší děti zvýšením náročnosti jednotlivých činností. Naše práce je kreativní a variabilní a JEDEN NÁMĚT může ZRODIT JINÝ ;-)