Měsíční kalendář k dotvoření - omalovánky

MĚSÍČNÍ KALENDÁŘ K DOTVOŘENÍ - OMALOVÁNKY

OBSAH KALENDÁŘE pro rok 2024

Kalendář obsahuje 12 stránek ve formátu papíru A4 a 12 stránek ve formátu A3. Jedna stránka rovná se jeden měsíc v roce. Na každém listu se nachází autorské ilustrace charakteristické pro daný měsíc, dále název měsíce nejen v českém, ale i anglickém, německém a slovenském jazyce. Pak jsou zde vypsány jednotlivé dny s vyznačením víkendů a státních svátků.

Vše je v černobílé variantě. Kalendář každý rok aktualizuji. Máte tak jistotu, že ho po zakoupení, budete moci využívat pravidelně každý školní rok.

JAK S MATERIÁLEM PRACOVAT:

Kalendář lze využít jak ve školním, tak i domácím prostředí.

Využití v domácím prostředí.

Slouží jako inspirace k tématům daného měsíce. Můžete s dítětem každý měsíc komunikovat o to, co se daný měsíc děje, co roste, jaké jsou státní svátky a zkrátka s čím se v měsíci mohou setkat. Tento kalendář je vytvořen jako omalovánky, kdy si dospělý či dítě může vymalovat jednotlivé obrázky charakterizující daný měsíc. Uprostřed je volný prostor k dotvoření kalendáře.

Možností je několik.

1.Můžete nakreslit vlastní kresbu, nebo to přenecháte svým dětem, které Vám kalendář dokreslí podle své představy

2.Je možné vytvořit koláž z fotek dětí, nebo celé rodiny.

3.Můžete si zde zapsat důležité milníky ve Vašem životě, nebo Vašich dětí.

Využití ve školním prostředí

Kalendář je určen ke společné konverzaci o daném měsíci. Lze jej využít jak v mateřských školách, tak na základních školách do hodin výtvarné výchovy, nebo cizího jazyka (angličtina, němčina).

Mateřská škola

Necháme děti vymalovat si obrázky po okrajích a následně zadáme úkol nakreslit tématický, nebo vlastní obrázek. Poté předáme rodičům (ideálně vždy ke konci měsíce, aby byl kalendář pro rodiče aktuální)

Základní škola

Učitel může vždy předchozí měsíc, nechat dítě vymalovat obrázky, zatímco má dokončenou práci a čeká se na ostatní a dále zadat úkol k nakreslení tématického obrázku do vnitřní části rámečku. Dítě si následně může daný měsíc odnést domů.