Motivované cvičení „OVERBALLOVÁ ROZCVIČKA“

 
Prodávající:
Cena za ks:
59 Kč s DPH
59 Kč bez DPH

 • Motivovaná rozcvička "OVERBALLOVÁ rozcvička"

Motivace:
Malý míček, zvaný Eda, to je pěkný neposeda.
Nevydrží chvíli stát, chce se pořád s někým hrát… tak dnes si s ním zahrajeme my....

 • OBSAH 1 TÉMA - motivace k tématu, motivace a názvosloví jednotlivých cviků, grafické znázornění cviků, příklady her.

  TIP: Vytištěný list s rozcvičkou doporučuji  zalaminovat a vznikne tak rozcvičková karta, ke které můžete přidávat další námětové rozcvičky ;-)

 • Příloha: 2 pracovní tematické listy pro rozvíjení zrakového vnímání a rozlišování, předmatematických aktivit. K rozšíření a upevnění tématu můžeme také využít pracovní listy do ranních nebo individuálních aktivit s dětmi.

  Režim mateřské školy by každý den měl obsahovat ranní cvičení (nebo alespoň pohybovou chvilku), které je primárně zaměřeno na protažení a posílení různých svalových skupin. Rozcvička je důležitou přípravou na jakoukoliv pohybovou činnost, kdy se aktivuje hybný systém, uvolní a rozhýbají se kloubní struktury a protáhnou se svalové skupiny

  Motivované ranní cvičení  tématicky zaměřené obsahuje 4 části :

 • ÚVODNÍ (ROZEHŘÍVACÍ, RUŠNÁ ČÁST) - motivační část, zařazujeme lokomoční činnosti, (chůze, běh, lezení, skoky, procvičení nožní klenby)
 • ZDRAVOTNÍ (PRŮPRAVNÁ) ČÁST - Zde zařazujeme zdravotní cviky zaměřené na procvičení a protažení jednotlivých částí těla
 • HLAVNÍ ČÁST (+ POHYBOVÁ HRA)  - do hlavní části si můžeme zařadit to, co potřebujeme, chceme s dětmi procvičovat - cvičení s náčiním, na nářadí, pohybové hry, rozvoj specifických pohybových dovedností dětí, např. hod míčem, chytání, chůze po zvýšené ploše, proudové cvičení, cvičení s padákem, atd… nácvik nových pohybových dovedností
 • ZÁVĚREČNÁ (RELAXAČNÍ, ZKLIDŇUJÍCÍ) ČÁST - relaxační cvičení, zklidnění, je možná i zklidňující hra

 

DALŠÍ ROZCVIČKY  najdete ZDE