Na farmě - postřehovka v obrázku

 
Prodávající:
Cena za ks:
45 Kč s DPH
37,19 Kč bez DPH

Na farmě - Postřehovka v obrázku

  • obrázek ve velikosti 4xA4,
  • 40 kartiček s obrázky k hledání,
  • další 3 hry :
  • Pexeso trochu jinak, skládání vět, najdi, co říkám

Vhodné pro děti ve věku 2,5 -7 let.  Soubor lze využít k logochvilkám i mimo ně.

Jedná se o výukový - vzdělávací materiál pro MŠ podle RVP PV a je vytvořen tak, aby sloužil k naplňování vzdělávacích záměrů a dosahování vzdělávacích cílů z oblasti.

Příklady:

Kompetence k učení - se učí nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a záměrně si zapamatuje; při zadané práci dokončí, co započalo; dovede postupovat podle instrukcí a pokynů, je schopno dobrat se k výsledkům – rozvíjíme zrakové vnímání (hledání obrázků podle předloh)

Vzdělávací oblast – Dítě a jeho psychika – Jazyk a řeč – popisujeme obrázky, vymýšlíme věty