Na farmě - Stínohrátky s povídáním

 
Prodávající:
Cena za ks:
45 Kč s DPH
45 Kč bez DPH

Na farmě - Stínohrátky s povídáním

  • 36 karet s obrázky a stíny (vždy 4 karty na A4)
  • 3 hry k rozvoji řeči (s použitím karet)

 

Vhodné pro děti ve věku 3 -7 let.  Pro děti z MŠ a z 1.tříd. Soubor lze využít k logochvilkám i mimo ně.

Materiál lze vytisknout jako brožuru.

 

Jedná se o výukový - vzdělávací materiál pro MŠ podle RVP PV a je vytvořen tak, aby sloužil k naplňování vzdělávacích záměrů a dosahování vzdělávacích cílů z oblasti.

Příklady:

Kompetence k učení - se učí nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a záměrně si zapamatuje; při zadané práci dokončí, co započalo; dovede postupovat podle instrukcí a pokynů, je schopno dobrat se k výsledkům – rozvíjíme zrakové vnímání (hledání stínů podle předloh)

Vzdělávací oblast – Dítě a jeho psychika – Jazyk a řeč – popisujeme obrázky, vymýšlíme věty