NA NÁVŠTĚVĚ U LESNÍCH ZVÍŘÁTEK

Kategorie produktu
 
Prodávající:
Cena za ks:
119 Kč s DPH
119 Kč bez DPH

Tématický blok: NA NÁVŠTĚVĚ U LESNÍCH ZVÍŘÁTEK

Cílem tohoto tématu je poznat a pojmenovat základní druhy lesních zvířat, mít povědomí o tom, jak člověk může chránit a pomáhat zvířatům. Budeme posilovat vztah k přírodě, vnímat její krásu a život zvířat před zimou.

Něco si vyrobíme, naučíme se básničku, zacvičíme si, budeme kreslit, počítat.

Celkem 18 stran.

OBSAH:

  • Ranní hry
  • Pohybové aktivity
  • Řízené činnosti
  • Pobyt venku
  • + přílohy

 

Jedná se o výukový - vzdělávací materiál pro MŠ podle RVP PV a je vytvořen tak, aby sloužil k naplňování vzdělávacích záměrů a dosahování vzdělávacích cílů z oblastí: Dítě a jeho tělo, Dítě a jeho psychika, Dítě a ten druhý, Dítě a společnost, Dítě a svět. Konkrétní cíle jsou vypsány uvnitř materiálu.

Podívejte se i na ostatní materiály z mé nabídky