NAŠE MĚSTO

Tématický blok: NAŠE MĚSTO
Celkem 11 stran

V tomto tématu se budeme zabývat rozdíly mezi městem a vesnicí. Hodně se budeme věnovat městu, ve kterém se právě nacházíme – stavby, obchody, školy, náměstí. Povíme si něco o České republice, jak vypadá na mapě, jaký má znak a vlajku, jaké je hlavní město. V nabídce jsou hry, cvičení, rozpočitadlo,... Využijeme encyklopedie, globus, mapy.

OBSAH:

  • Ranní hry
  • Pohybové aktivity
  • Řízené činnosti
  • Pobyt venku
  • + přílohy