OMALOVÁNKY s říkankou (úkolem a porozuměním)

 
Prodávající:
Cena za ks:
69 Kč s DPH
69 Kč bez DPH

OMALOVÁNKY s říkankou (úkolem a porozuměním)

Jedná se o výukový - vzdělávací materiál pro MŠ  podle RVP PV je vytvořen tak, aby sloužil k naplňování vzdělávacích záměrů a dosahování vzdělávacích cílů.
„Učivo“ je vyjádřeno v podobě činností, ať už praktických, či intelektových, popř. v podobě příležitostí.

Organizace výuky/ práce s materiálem: jak se dá s materiálem pracovat - tyto aktivity jsou vhodné ke skupinové kooperaci,  k domácímu procvičování , zabavení dětí, ale i k individuálnímu procvičování např. s asistentem.

Celkem 30 listů omalovánek

Procvičujeme:

  • GRAFOMOTORICKÉ DOVEDNOSTI a JEMNOU MOTORIKU – koordinaci očí a rukou, správnězvládnutý úchop psacích potřeb.
  • ZRAKOVÉ VNÍMÁNÍ - procvičíme i zrakovou paměť.
  • SLOVNÍ ZÁSOBU, RYTMICKÉ CÍTĚNÍ.....
  • POROZUMĚNÍ TEXTU - rozumět tomu, co je vyjádřeno souvislým textem (říkankou) i obrázkem s procvičováním dalších dovedností

 

Celkem 33 listů k vytištění

Podívejte se i na ostatní náměty z mé nabídky