Ovoce: aktivity a pracovní listy

 
Prodávající:
Cena za ks:
45 Kč s DPH
40,91 Kč bez DPH

Soubor "Ovoce: aktivity a pracovní listy" obsahuje celkem 30 stran pracovních listů a aktivit v PDF verzi. Každá strana pak odpovídá tisku na papír formátu A4. 

Soubor se zaměřuje na ovoce.

V souboru naleznete pracovní listy a aktivity:

 • míchání ovocného salátu
 • hádanky
 • počítání
 • pexeso
 • zraková diferenciace
 • bludiště
 • slabikování
 • skládání obrázku
 • porovnávání
 • řazení dle velikosti
 • grafomotorika
 • třísložkové karty
 • řadová posloupnost
 • zrcadlové dokreslení
 • přiřazování stínů

 

Tyto činnosti u dětí mimo grafomotoriku a jemnou motoriku rozvíjí také:

 • kognitivní schopnosti a dovednosti
 • fantazii a představivost
 • tvořivé myšlení 
 • čtenářskou pregramotnost
 • matematickou pregramotnost
 • povědomí o světě a jeho fungování
 • konkrétní a logické myšlení
 • paměť
 • grafomotoriku
 • jemnou motoriku 
 • a další