OVOCE A ZELENINA, TO JE PRÍMA POCHUTINA

 
Prodávající:
Cena za ks:
99 Kč s DPH
90 Kč bez DPH

Tématický blok: OVOCE A ZELENINA, TO JE PRÍMA POCHUTINA
Celkem 14 stran

Cílem tohoto tématu je orientace dětí v ovoci a zelenině. Aby dokázaly rozlišovat, třídit a popsat jednotlivé druhy ovoce a zeleniny. Využijeme chuť, čich k rozpoznávání ovoce a zeleniny. Povíme si, kde a jak co roste, naučíme se poznávat barvy, naučíme se básničku a zopakujeme si písničky.

OBSAH:

  • Ranní hry
  • Pohybové aktivity
  • Řízené činnosti
  • Pobyt venku
  • + přílohy