OVOCE a ZELENINA - LOTTO / PEXESO

 
Prodávající:
Cena za ks:
45 Kč s DPH
37,19 Kč bez DPH

OVOCE a ZELENINA - LOTTO / PEXESO

Hra jako výukový materiál - vzdělávací materiál pro MŠ je vytvořen tak, aby sloužil k naplňování vzdělávacích záměrů a dosahování vzdělávacích cílů podle RVP PV k právě probíranému tématu.
Hrou rozvíjíme:

  • sociální a personální kompetence (Dítě s ten druhý, Dítě a společnost) - aktivity přibližující dítěti pravidla vzájemného styku, rozvoj kooperativních dovedností, dodržování dohodnutých a pochopených pravidel, dodržování herních pravidel, přizpůsobovat se jim.
  • komunikativní kompetence (Jazyk a řeč) - průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu k tématu, které probíráme a aktivně ji používá k dokonalejší komunikaci s okolím, osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení i psaní...


Dále rozvíjíme zrakovou, sluchovou, krátkodobou i dlouhodobou paměť, slovní zásobu při pojmenování obrázků, výslovnost, manuální zručnost při manipulaci s kartičkami.

 

OBSAH: celkem 11 stran A4  k vytištění / 56 kartiček PLODŮ
Vytištěné listy lze zalaminovat a rozstříhat (možno podlepit magnetickou páskou k upevnění a práci s obrázky na mag. tabuli, lze využít při práci u stolečků)

Obrázky lze využít pro rozvoj znalostí a dovedností:

  • K poznávání plodů ze zahrádky, pole, lesa, jejich účelu, využití
  • Třídění na OVOCE / ZELENINA
  • Počítání – porovnávání podle místa / roční doby pěstování
  • Porovnávání velikostí plodů
  • Třídění plodů podle barev, tvaru
  • Při vytištění 2 x jako pexeso
  • Pokud při laminování podložíme barevným papírem – můžeme obrácené kartičky využít k poznávání, třídění barev
  • Apod…

 

LOTTO - 56 různých plodů na 11 listech A4 pro LOTTO (vytisknout každý list 2 x. 1 ponechat v celku, druhý – stejný rozstříhat na kartičky). Hráči si mezi sebou rozdělí hrací karty a na hromádku obrázkem dolů položí samostatné dílky s obrázky. První hráč si vybere vrchní ze samostatných obrázků a pokud je stejný obrázek i na jeho hrací kartě položí ho tam. Pokud daný obrázek na své hrací kartě nemá, vrací jej dospod hromádky a pokračuje další hráč. Hráč, který první zaplní všechny obrázky na hracích kartách vyhrává.
PEXESO  je hra, která pomáhá rozvíjet pamět dítěte. Pexeso také pomáhá dětem se zlepšením koncetrace. Hra Pexeso rozvíjí paměť komplexně - zrakovou i sluchovou, krátkodobou i dlouhodobou.