PAŠIJOVÝ TÝDEN A VELIKONOCE - TÝDENNÍ PŘÍPRAVA/NÁMĚTY

 
Prodávající:
Cena za ks:
120 Kč s DPH
120 Kč bez DPH

PAŠIJOVÝ TÝDEN a VELIKONOCE - TÝDENNÍ PŘÍPRAVA/NÁMĚTY

CÍLE: 

 • rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování)
 • rozvoj komunikativních dovedností
 • posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování)
 • rozvoj pohybových schopností a dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky
 • rozvoj a užívání všech smyslů
 • rozvoj základních kulturně společenských postojů, návyků a dovedností dítěte
 • vytvoření povědomí o mezilidských morálních hodnotách
 • seznamování se světem lidí, kultury a umění
 • osvojení si základních poznatků o prostředí, v němž dítě žije
 • seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije, a vytváření pozitivního vztahu k němu
 • vytváření elementárního povědomí
 • o širším přírodním, kulturními technickém prostředí o jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách
 • rozvoj kooperativních dovedností
 • rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních

Soubor obsahuje 63 stran.

➡️  návod, jak s materiálem pracovat

➡️ Vzdělávací cíle, nabídku a očekávané výstupy přehledně zpracované v tabulce, odpovídající RVP PV + volný list na vlastní poznámky

➡️ zpracované tipy na pohybové aktivity/hry (9 aktivit)

➡️ zpracované tipy na výtvarné/pracovní aktivity (6x), včetně potřebných šablon

➡️ materiály do komunitního kruhu - Pašijový týden - popis jednotlivých dnů, Velikonoce - popis Velikonoc, tradice a zvyky - barvení vajíček, způsoby barvení vajíček, velikonoční beránek, zajíček, mazanec, jidáše, vysévání obilí, pranostiky + zajímavosti (největší/nejmenší pomlázka/beránek)

➡️ demonstrační obrázky 

➡️ zábavné vzdělávací aktivity - skládačky podle číselné řady 1-5, kolíčkování 1-10, sudoku, slabiky, labyrint, počítání, aj,..

➡️ šablony

JEDNÁ SE O VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL PRO MATEŘSKOU ŠKOLU!

Skládačky

 • Tisk + laminace (pro delší výdrž). Obrázky rozstříháme podél čar (číslice nestříháme).
 • Cílem dětí je složit obrázek podle číselné řady.

Kolíčkování

 • Tisk + laminace
 • Cílem dětí je umístit kolíček na políčko se správným počtem.

Pracovní listy

 • Lze využít pro jednorázový tisk nebo pro dlouhodobé využití. Laminuji všechny pracovní listy, které děti vyplňují lihovým fixem, který se následně smaže.