PODZIM 2 - sada témat

229,00 Kč
Prodávající:
Cena za ks:
189 Kč s DPH
189 Kč bez DPH

PODZIM 2 - sada témat
OBSAH 11 TÉMAT - 22 stran

Na začátku školního roku se seznamujeme s prostředím třídy, školy, učitelkou, novými kamarády a ostatními zaměstnanci školy. Seznamujeme se s pravidly bezpečného chování na zahradě a v okolí MŠ. Vytváříme si společná pravidla soužití, komunikace a chování, kterými se budeme řídit v každodenním vzájemném styku v mateřské škole. Povídáme si také o svých prázdninových prožitcích. Při vycházkách sledujeme přírodu v období babího léta (barvy, plody) a získáváme základní poznatky o přírodě a dění na zahrádkách (ovoce a zeelniny), které dále upevňujeme a rozšiřujeme. Zaměřujeme se na význam ovoce a zeleniny pro zdraví. Poznávat podzimní plody vypěstované na zahrádce nebo na poli, se děti se učí hmatem, čichem, chutí i zrakem,hmatem. Také poznávají i plody lesní (houby). Dozvídáme se, jak se příroda připravuje na zimu, jak se na zimu připravují zvířátka, o odletu ptáků do teplých krajin a připravujeme se na vánoční období ...

V této PODZIMNÍ ČÁSTI 02 najdete témata:
1.   LETNÍ VZPOMÍNÁNÍ aneb opět ve školce
2.   Na zahradě, na louce, na poli
3.   Jak se mění příroda + pracovní list
4.   Máme rádi zvířata … aneb podzim se zvířátky …+ pracovní list
5.   Naše město
6.   Naše město 2
7.   Pozor děti, draci letí + pracovní list
8.   Kulichy a čepice, nám teď sluší nejvíce
9.   Když se čerti honily
10. Pásmo písniček a básniček – od Podzimu do Vánoc + písnička noty
11. Vánoční těšení + foto výrobků
12. Bonus - ZÁSOBNÍK využitých BÁSNIČEK K PODZIMNÍM NÁMĚTŮM


V tématické přípravě najdete náměty na procvičování jednotlivých oblastí v předškolním věku během celého dne:

  • pro RANNÍ HRY, VOLNÉ HRY A ČINNOSTI k tématu
  • pro POHYBOVÉ AKTIVITY a hry  
  • pro náměty K ŘÍZENÝM ČINNOSTEM
  • pro POBYT VENKU

S tématem lze pracovat nejen 1 týden, ale lze ho doplnit a využít i jako delší ucelený blok. Naše práce je kreativní a variabilní a JEDEN NÁMĚT může ZRODIT JINÝ ;-)

Podívejte se i na ostatní náměty z mé nabídky