PODZIMNÍ KRÁTKOHRÁTKY- pohybové aktivity na téma PODZIMNÍ OVOCE

 
Prodávající:
Cena za ks:
145 Kč s DPH
145 Kč bez DPH

Pdf soubor PODZIMNÍ KRÁTKOHRÁTKY - PODZIMNÍ OVOCE, poskytuje originální náměty, zejména na POHYBOVÉ AKTIVITY, na téma: PODZIMNÍ OVOCE. 

Pdf soubor Podzimní krátkohrátky- PODZIMNÍ OVOCE, poskytuje autorské náměty na aktivity, propojené se slovním/hudebním doprovodem. Hravou formou děti seznamujeme s PODZIMNÍM OVOCEM, procvičujeme myšlení, pozornost, slovní zásobu, pohybové dovednosti, poznáváme a umíme pojmenovat typické podzimní ovoce. Materiál Podzimní krátkohrátky vám poskytuje inspiraci na aktivity s dětmi v podzimním bloku, zaměřeném na podzimní ovoce a je podporou při tvorbě tematické TÝDENNÍ PŘÍPRAVY. 

Výukový – vzdělávací materiál pro MŠ podle RVP PV je vytvořen tak, aby sloužil k naplňování vzdělávacích záměrů a dosahování vzdělávacích cílů z oblasti:

Dítě a jeho tělo: 

uvědomění si vlastního těla

  • rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé a jemné motoriky, ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí
  • rozvoj a užívání všech smyslů

 

Dítě a svět: 

  • vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, kulturním a technickém prostředí, o jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách

podporujeme kompetence k učení: má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě obklopuje, o jeho rozmanitostech a proměnách; orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije

zdroj obrázků: www.pixabay.com

obsah: 

1. JABLÍČKO (říkáme si- hrou procvičujeme jména kamarádů)
2. TO SE PRÍMA MÁME! (říkáme si- hrou procvičujeme gymnastiku mluvidel)
3. HOUPALO SE, HOUPALO (zpíváme si- hrou procvičujeme myšlení, slovní zásobu, prostorovou orientaci)
4. BÝTI HRUŠKA, TO JE FUŠKA! (říkáme si- hrou procvičujeme pohybové dovednosti, hbitost)
5. VEVERKY PELÍŠEK (zpíváme si- hrou procvičujeme rytmické cítění, sluchové vnímání, pozornost)
6. ALOU, HRUŠKO, UTÍKEJ! (zpíváme si- hrou procvičujeme postřeh, pohybovou obratnost, prostorovou orientaci)
7. CO JE V KOŠÍKU (říkáme si- hrou procvičujeme sluchové a zrakové vnímání)
8. JABLKO, HRUŠKA, OŘÍŠKY, ŠVESTKA (zpíváme si- hrou procvičujeme části těla, obratnost, zrakovou a pohybovou paměť)
9. ČERVÍK (říkáme si- hrou procvičujeme pohybové dovednosti, hbitost, postřeh)
10. HOPSASA, OŘÍŠEK SE NATŘÁSÁ (říkáme si- hrou procvičujeme pozornost, postřeh, hbitost)