Pohádkové minimuzikály

Doporučujeme
 
Prodávající:
Cena za ks:
160 Kč s DPH
160 Kč bez DPH

PDF soubor Pohádkové minimuzikály obsahuje 5 známých pohádek doprovázené písničkou vhodné k dramatizaci .

Součástí souboru jsou: text pohádky, doprovodné písně a obrázky postav, které můžete využít jako loutky/dát na špejli/ nebo k dějové posloupnosti, k vyprávění pohádky....

Písničky jsou vhodné pro paní učitelky, které si moc nevěří u klavíru- jsou v C-dur, jednoduché melodie.

OBSAH:

  • Chaloupka
  • Řepa
  • Koblížek
  • Kůzlátka
  • Červená Karkulka

Jedná se o výukový - vzdělávací materiál pro MŠ podle RVP PV a je vytvořen tak, aby sloužil k naplňování vzdělávacích záměrů a dosahování vzdělávacích cílů z oblasti:

Dítě a jeho psychika: 
-  vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení, podpora a rozvoj zájmu o učení
-rozvoj poznatků, schopností a dovedností umožňujících pocity, získané dojmy a prožitky vyjádřit
-rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) a kultivovaného projevu 
- osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení i psaní, rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka i další formy sdělení verbální i neverbální (výtvarné, hudební, pohybové, dramatické)

Dítě a ten druhý:
-rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních 
- rozvoj kooperativních dovedností