Povolání

 
Prodávající:
Cena za ks:
45 Kč s DPH
45 Kč bez DPH

Materiál obsahuje soubor aktivit na téma Povolání.

Sada pracovních listů a vystřihovánek. Tuto praktickou učební pomůcku využijí jak učitelé MŠ a 1. stupně ZŠ při samostatné práci s dětmi, tak rodiče se svými dětmi při domácím hravém učení.

Uvnitř naleznete grafomotorická cvičení, pracovní listy na předmatematickou představivost, zrakové vnímání a spoustu dalších aktivit.

Děti rozvíjí jemnou motoriku přesouváním a vkládáním určitých obrázkových částí, puzzlí a her. Tím si zlepšují také zrakové, sluchové vnímání a logické myšlení. Učí se barvy, tvary, počty, pravolevou a prostorovou orientaci, rozvíjí komunikační dovednosti, sluchovou analýzu a syntézu.

Soubor obsahuje:

 • 16 kartiček s povoláním-přiřazování předmětů k příslušnému povolání, 6 dvojic povolání s přiřazováním-jednodušší verze pro menší děti
 • 1x PL co nepatří do řady
 • 1x PL na grafomotorické cvičení
 • 1x PL spoj obrázky, které k sobě patří
 • 1x bludiště
 • 1x PL na rozeznávání počtu slabik ve slově
 • 1x PL na rozklad slova na hlásky
 • 1x sudoku
 • 1x PL na barevné kombinace
 • 3x aktivita-časová posloupnost (příběhy na téma Záchranný systém)
 • 1x aktivita-čísla záchranných systémů-pomůcka, přiřazování
 • 1x dramatizace telefon-hra vyťukávání čísel záchranných systémů
 • Pan Intelektuál-chytré okénko pro zvídavé hlavičky
 • 1x PL počítání příček žebříku-rozvoj matematické představivosti
 • 1x aktivita s motivačními kartičkami pro rozvoj komunikačních dovedností, uvědomování si vlastní osobnosti - otázky na dané téma