Pracovní listy - ABECEDA

 
Prodávající:
Cena za ks:
70 Kč s DPH
70 Kč bez DPH

Pracovní listy  "ABECEDA"...

Poznávání, vybarvování, obtahování a vyhledávání písmen, hledání obrázku podle první hlásky v názvu, vybarvování podle pravidel, grafomotorické a zrakové aktivity...

  • OBSAH 27 pracovních LISTŮ (k vytištění celkem 29 listů)
  • VELIKOST LISTU - A4
  • Pracovní listy jsou černobílé, lze je tedy využít i k další činnosti - vybarvování.

Pracovní listy jsou určeny pro skupinové a kooperativní učení dětí a pro doplnění a zpestření programů a práce s dětmi.
Děti si při práci na pracovních listech procvičí jemnou motoriku a koordinaci oka a ruky. Procvičí si přiřazování, třídění, barvy, tvary, počítání a další činnosti...
Pracovní listy slouží k upevnění nově získaných informací (např. v komunikačním kroužku), ke zdokonalování komunikačních schopností dětí, grafomotorických činností, rozvoji slovní zásoby a celkově k procvičování učiva.
Mohou být využity při individuálních činnostech s dětmi (např. při ranních hrách) nebo cíleně po společných činnostech či zaměstnání s dětmi, pro práci s celou skupinou.

Každý list je možno vytisknout jednotlivě a vybrat si tak právě ten, který se hodí k probíranému tématu.
Upozorňuji - tyto zpracované dokumenty slouží pouze jako inspirace. NEJSOU NÁVODEM … protože, každý máme jinou třídu, jiné děti, jiné představy a styl práce, proto někomu může, ale nemusí vyhovovat toto zpracovaní, nebo prostředí, podmínky školy vyžadují jiný typ zpracování, jiné činnosti - ale …
Naše práce je kreativní a variabilní a JEDEN NÁMĚT může ZRODIT JINÝ...