Pracovní listy na téma OBLEČENÍ

Novinka
 
Prodávající:
Cena za ks:
29 Kč s DPH
29 Kč bez DPH

Pracovní listy na téma OBLEČENÍ

Soubor 13 pracovních listů/ omalovánek k tématu

K procvičení:

  • sluchového vnímání /slabikování
  • zrakového vnímání
  • grafomotorických dovedností, obtahování linií, vlastní kresba
  • slovní zásoby a komunikaci při popisu obrázku
  • kategorizace - třídění podle daného kritéria
  • bludiště a labyrinty - soustředění, pečlivosti, pozornosti

Pracovní listy jsou určeny pro skupinové a kooperativní učení dětí a pro doplnění a zpestření programů a práce s dětmi. Mohou být využity při individuálních činnostech s dětmi (např. při ranních hrách) nebo cíleně po společných činnostech či zaměstnání s dětmi, pro práci s celou skupinou.

Aktivita je vhodná např. do ranních nebo klidových (volných) aktivit, k individuální práci s dítětem, při práci dítěte s asistentem, skupinové práci nebo domácímu procvičování různých dovedností.

Celkem 16 stran k vytištění (13 pracovních listů/ omalovánek)

👁️ Podívejte se 👉 i na ostatní náměty z mé nabídky