Pracovní listy - omalovánky 4 v 1 (jarní)

 
Prodávající:
Cena za ks:
29 Kč s DPH
29 Kč bez DPH

Pracovní listy - omalovánky 4 v 1 k zabavení dětí a procvičování:

Celkem 20 pracovních listů

 • grafických dovedností (vymaluj)
 • motorických dovedností (vystřihni a nalepuj)
 • předmatematických dovedností (seřaď podle čísel)
 • logického myšlení (přemýšlej)

Celkem 20 pracovních listů:

 • 10 listů s řazením 1-5
 • 10 listů s řazením 1-10

Úkolem dětí je:

 • vybarvit obrázek (děti si procvičí grafické dovednosti, správný úchop psacího náčiní)
 • rozstříhat podle linie na díly (děti si procvičí motorické dovednosti s nůžkami)
 • sestavit obrázek zpět do celku (děti si procvičí logické myšlení a skládání obrázku)
 • nalepit na jiný odkladový papír (děti si procvičí práci s lepidlem)
 • uspořádat obrázek podle číselné řady

Kontrolou správnosti jim je složený obrázek

Pracovní listy jsou určeny pro skupinové a kooperativní učení dětí a pro doplnění a zpestření programů a práce s dětmi.
Děti si při práci na pracovních listech procvičí jemnou motoriku a koordinaci oka a ruky. Procvičí si přiřazování, třídění, barvy, tvary, počítání a další činnosti...
Pracovní listy slouží k upevnění nově získaných informací (např. v komunikačním kroužku), ke zdokonalování komunikačních schopností dětí, grafomotorických činností, rozvoji slovní zásoby a celkově k procvičování učiva.
Mohou být využity při individuálních činnostech s dětmi (např. při ranních hrách) nebo cíleně po společných činnostech či zaměstnání s dětmi, pro práci s celou skupinou.

Podívejte se i na ostatní náměty z mé nabídky