PRÁZDNINOVÁ STEZKA- PRŮZKUMNÍCI V PŘÍRODĚ -MŠ -mladší

 
Prodávající:
Cena za ks:
55 Kč s DPH
55 Kč bez DPH

Prázdninovou stezku můžete nabídnou vyvěsit na  plot či v lesoparku. Rodiče se společně se svými  dětmi  vydají na trasu, kde děti čekají otázky z přírody. Rodiče jejich odpovědi zapisují do tajenky. Stezka je určena školkovým dětem. Soubor obsahuje hlavní stránku, úvod, tabulku s tajenkou, list k zaznamenávání odpovědí,  12 úkolů, omalovánku, medaili, řešení.

Jedná se o výukový - vzdělávací materiál pro MŠ podle RVP PV a je vytvořen tak, aby sloužil k naplňování vzdělávacích záměrů a dosahování vzdělávacích cílů z oblasti:
Dítě a jeho tělo: rozvoj a užívání všech smyslů

Dítě a jeho psychika: 
-rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních 
- rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) a kultivovaného projevu
- osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení i psaní
-  vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení, podpora a rozvoj zájmu o učení