PŘEDŠKOLÁKŮV ÚKOLNÍČEK

 
Prodávající:
Cena za ks:
99 Kč s DPH
90 Kč bez DPH

Předškolákův úkolníček

OBSAH 40 LISTŮ k vytištění- 37 pracovních listů
VELIKOST LISTU - A4
Pracovní listy jsou převážně černobílé, lze je tedy využít i k další činnosti - vybarvování.

Pomocí pracovních listů procvičujeme:
PŘEDMATEMATICKÉ DOVEDNOSTI - TVARY - (poznej a pojmenuj tvar, obtáhni, zakresli,vystříhni, sestav z tvaru, přiřaď, co má stejný tvar, dokresli druhou polovinu tvaru,...), BARVY - zrakové vnímání (poznej barvu, přiřaď barvu, vykresli, ...) POROVNÁVÁNÍ - velký x malý; vysoký x nízký; co do skupiny nepatří; největší x nejmenší,...ČÍSLICE - POČET - předmatematické dovednosti (počítej a porovnávej počet, přiřazuj správný počet, zapiš počet číslem,
PROSTOROVOU ORIENTACI - orientace v prostoru (vpravo /vlevo; labyrint- bludiště, co je nad, pod, nahoře, dole,...)
PŘEDČTENÁŘSKÉ DOVEDNOSTI - pojmenuj obrázek, vytleskej slovo, počítej slabiky; PÍSMENA - předčtenářské dovednosti (psaní a rozpoznávání písmen, první hláska ve slově, moje jméno, vyhledávání písmen, obtahování písmen, přiřaď první písmeno...)
MOTORICKÉ DOVEDNOSTI - vystřihování podle linie, kresba postavy, omalovánka/ vystřihovánka/skládanka...
Pracovní listy jsou určeny pro skupinové a kooperativní učení dětí a pro doplnění a zpestření programů a práce s dětmi.
Děti si při práci na pracovních listech procvičí jemnou motoriku a koordinaci oka a ruky. Procvičí si přiřazování, třídění, barvy, tvary, počítání a další činnosti...
Pracovní listy slouží k upevnění nově získaných informací (např. v komunikačním kroužku), ke zdokonalování komunikačních schopností dětí, grafomotorických činností, rozvoji slovní zásoby a celkově k procvičování učiva.
Mohou být využity při individuálních činnostech s dětmi (např. při ranních hrách) nebo cíleně po společných činnostech či zaměstnání s dětmi, pro práci s celou skupinou.

Každý list je možno vytisknout jednotlivě a vybrat si tak právě ten, který se hodí k probíranému tématu.
Upozorňuji - tyto zpracované dokumenty slouží pouze jako inspirace. NEJSOU NÁVODEM … protože, každý máme jinou třídu, jiné děti, jiné představy a styl práce, proto někomu může, ale nemusí vyhovovat toto zpracovaní, nebo prostředí, podmínky školy vyžadují jiný typ zpracování, jiné činnosti - ale …
Naše práce je kreativní a variabilní a JEDEN NÁMĚT může ZRODIT JINÝ...

Podívejte se i na ostatní náměty z mé nabídky