Příběh kapky vody

 
Prodávající:
Cena za ks:
40 Kč s DPH
40 Kč bez DPH

Soubor obsahuje 29 stran:

 • Kreslený koloběh vody
 • Pracovní listy  
 • Hra k tématu vody
 • Otázky o kterých se můžete s dětmi bavit 
 • Básničky 
 • Nápady na tvoření 
 • Příběh o kapce vody
 • Aktivity pro Vás a děti

Tento vzdělávací soubor je vytvořen v souladu s RVP PV, díky němu jsou naplňovány vzdělávací cíle v konkrétních oblastí:

 • Dítě a jeho tělo - děti procvičují zrakové a sluchové vnímání, rozvíjí své pohybové schopnosti a zdokonalují dovednosti jemné a hrubé motoriky, při tvoření se seznamují s různými materiály
 • Dítě a jeho psychika - děti rozvíjí řeč, slovní zásobu a receptivní dovednosti
 • Dítě a ten druhý - děti při skupinových činnostech se učí vzájemně naslouchat, respektovat a domlouvat.
 • Dítě a svět - děti se seznamují s prostředím okolo sebe, se vedou k uvědomění si, že je důležité o vodu pečovat, chránit životní prostředí.