Procházka po Zoo - Poznej zvířata ze Zoo

Kategorie produktu
 
Prodávající:
Cena za ks:
70 Kč s DPH
70 Kč bez DPH

Procházka po Zoo

Pojďme se s dětmi projít po  Zoo, seznámit se s exotickými zvířaty a dozvědět se něco o nich. Během procházky děti budou sbírat zvířátka, s kterými se setkají. Poté si je mohou nalepit na krajinu (obrázek Zoo) a vytvořit si tak vlastní Zoo.

U jednotlivých zvířat ze Zoo si procvičíme např. hrubou motoriku - pohybové hry, "Na opičky" , "Na surikaty", řeč - povídání u krokodýla, zrakové vnímání - kam jdou tygři, aj.

Pdf obsahuje:

  • 13 zastavení u zvířátek ze Zoo - zajímavosti o nich, aktivity pro děti,

  • dopis od dětí,

  • "odznáčky pro děti",

  • hra s kruhy - 36 kruhů s obrázky a barvami aj.

Vhodné pro děti ve věku 3-7 let. Materiál lze využít k logochvilkám v MŠ. Materiál má výukový charakter.

Jedná se o výukový - vzdělávací materiál pro MŠ podle RVP PV a je vytvořen tak, aby sloužil k naplňování vzdělávacích záměrů a dosahování vzdělávacích cílů z oblasti.
Příklady:
Kompetence k učení - se učí nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a záměrně si zapamatuje; při zadané práci dokončí, co započalo; dovede postupovat podle instrukcí a pokynů, je schopno dobrat se k výsledkům – rozvíjíme zrakové vnímání (kam jdou tygři)
Vzdělávací oblast – Dítě a jeho tělo - rozvíjíme hrubou motoriku (za pomoci pohybových her - “Na opičky”, “Na surikaty”, Dítě a jeho psychika - jazyk a řeč - rozvíjíme řeč (povídáme si u krokodýla)