Prožitkovo-pohybové univerzální pohádky

Soubor PDF obsahuje na 13 stranách tři pohádky, které v sobě skrývají pohyb a prožitek: 

 • O červíkovi
 • O smutné houpačce
 • O červeném autíčku

 

V úvodu každé pohádky jsou vypsány očekávané cíle, očekávané výstupy a konkretizované výstupy. Dále pak pomůcky, které budou k pohádce potřeba, vhodný prostor a didaktické prostředky.

Následuje samotná pohádka, která je proložena pěti aktivitami. Ty jsou zaměřené na pohyb, nebo na prožitek (rozvíjení tvořivosti, představivosti, fantazie). 

Na konci každé pohádky najdete pracovní list, který můžete po pohádce využít a děti si jej mohou založit.

Pohádky se dají využít i jako řízená činnost během dne. 

Tyto činnosti u dětí rozvíjí mimo jiné:

 • hrubou motoriku 
 • lokomoci 
 • jemnou motoriku
 • grafomotoriku
 • kognitivní schopnosti a dovednosti
 • matematickou pregramotnost
 • fantazii a představivost
 • tvořivé myšlení 
 • čtenářskou pregramotnost
 • povědomí o světě a jeho fungování
 • a další