Půlené obrázky - RÝMOVAČKY

 
Prodávající:
Cena za ks:
35 Kč s DPH
35 Kč bez DPH

Půlené obrázky - RÝMOVAČKY

Hledáním rýmů si děti procvičují sluchové vnímání a cit pro jazyk.
Hledáním rýmů soustředíme pozornost dítěte na poslední hlásku ve slově.
Vytleskáváním jednotlivých názvů slov si děti rozšiřují nejen slovní zásobu, ale i rytmizaci slov - rozklad slov na slabiky.
Přikládáním dvojic obrázků k sobě si děti procvičují jemnou motoriku při manipulaci sobrázkovými kartičkami.

Celkem 9 stran k vytištění  - 6 listů A4 po 4 půlených kartičkách = 24 rýmů/kartiček

Další moje produkty najdete zde