PŮLENÉ OBRÁZKY - Zvířata

PŮLENÉ /ČTVRCENÉ obrázky- zvířata (lesní/ domácí)

Materiál obsahuje obrázky k tématům:

  • Zvířata z lesa - 10 listů (4 barevné a 6 černobílých)
  • Domácí/hospodářská zvířata - 8 listů (4 barevné a 4 černobílé)


Celkem 21 stran k vytištění - a celkem 156 kartiček

Skládání půlených/čtvrcených obrázků podporuje rozvíjení syntetických činností, uvědomování si celku a jeho částí, rozvíjení logického myšlení a paměti, zrakového vnímání, slovní zásoby při pojmenování obrázků, jemné motoriky při manipulaci s obrázky...

  • Barevné karty lze zalaminovat pro delší životnost a dále pak rozstříhat pro vícenásobné použití.
  • Černobílá varianta může sloužit k rozvíjení dalších dovedností - vybarvování, upevňování držení psacího náčiní, vystřihování a manipulaci s nůžkami, skládání a nalepování obrázků zpět do celku.

 

Další moje produkty najdete zde