Rodina - obrázky, rodokmeny, aktivity

Kategorie produktu
 
Prodávající:
Cena za ks:
115 Kč s DPH
104,55 Kč bez DPH

Rodina je nejdůležitějším sociálním prostředím v životě člověka. I proto má tento významný den v kalendáři své místo. Aby si děti mohly na toto téma užít zábavné učení, vytvořila jsem pro ně PDF soubor s názvem Rodina.

Při práci s 9 připravenými PDF aktivitami se děti formou hry seznámí se členy rodiny a jejich pojmenováním. Kromě aktivit najdete v materiálu také demonstrační obrázky členů rodiny ve velikosti A5. Díky jednoduchosti a názornosti vám skvěle poslouží jako didaktická pomůcka.

Aby děti mohly rozvíjet také vlastní fantazii a kreativitu, v souboru najdete několik pracovních listů k dokreslení šablonu domečku k dotvoření.

Některé aktivity jsou určené k laminaci.

PDF soubor obsahuje 153 stran, ve kterých najdete:

 • obsah + návod, jak s materiálem pracovat,
 • demonstrační obrázky se členy rodiny ve formátu A5 + samostatné pojmenování (tatínek, maminka, bratr, sestra, strýc, teta, bratranec, sestřenice, dědeček, babička, pradědeček, prababička),
 • karty se členy rodiny s pojmenováním ve formátu A6,
 • 8 karet se členy rodiny a jejich pojmenováním k obtahování písmen,
 • 6 postav s pojmenováním + korálky s písmeny k navlékání podle předlohy,
 • 8 kruhových karet k počítání členů rodiny v číselné řadě 1-8 (puntíky, prsty, číslice),
 • stínový domeček se členy rodiny + okénka k přikládání,
 • 2 karty s řazením členů rodiny od nejvyššího po nejnižšího a naopak,
 • aktivitu „Postav rodinu“ (20 předlohových karet, 16 postav),
 • 3 druhy skládaček (celkem 8 kusů),
 • aktivitu „Zavřené dveře“ (figura a pozadí),
 • maxi skládačku rodiny 10xA4,
 • 2 vzorové rodokmeny (s prarodiči/bez prarodičů),
 • prázdné rodokmeny bez prarodičů k dokreslení s pojmenováními i bez nich (několik různých kombinací – jedináček, bratr a sestra, sestra a sestra, dvě sestry a bratr apod.),
 • pracovní list hledání písmen podle předlohy,
 • pracovní list hledání rozdílů,
 • 4 pracovní listy k dokreslování (domek s rodinou, já, maminka, tatínek),
 • šablonu domečku k tvoření (střihání, skládání, dokreslování).