Šablony do polytechnické dílny

Kategorie produktu
 
Prodávající:
Cena za ks:
65 Kč s DPH
65 Kč bez DPH

PDF-soubor šablon, které můžete využít jako skládačky, kdy dítě skládá z částí celek /rozvíjí analyticko-syntetické dovednosti / nebo do polytechnické dílny, kde rozvíjí navíc svou zručnost s nářadím.

Jedná se o výukový - vzdělávací materiál pro MŠ podle RVP PV a je vytvořen tak, aby sloužil k naplňování vzdělávacích záměrů a dosahování vzdělávacích cílů z oblasti:
Dítě a jeho tělo:
rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti jemné motoriky