Šablony - MODELOVAČKY (vánoční - zimní)

19 šablon modelovaček s vánoční a zimní tématikou k individuální práci s dětmi i k práci ve skupině
Modelování je u dětí oblíbené.
Práce s modelovací hmotou rozvíjí:

  • kreativitu,
  • fantazii,
  • jemnou motoriku prstů a rukou (a tím pádem i grafomotoriky),
  • zapojuje svaly prstů i celé ruky
  • rozvíjí spolupráci ruky a oka,
  • rozvíjí analytické myšlení,
  • vnímámí souměrnosti,
  • ale i rozpoznávání barev a tvarů...

 

Další moje produkty najdete zde