SNĚHULÁČÍ HRÁTKY - pracovní listy

 
Prodávající:
Cena za ks:
35 Kč s DPH
35 Kč bez DPH

SNĚHULÁČÍ HRÁTKY - pracovní listy

13 tematických pracovních listů k  procvičení grafomotoriky, zrakového, sluchového vnímání, rozlišování, předmatematické gramotnosti, dějové posloupnosti apod... k danému tématu.
Listy jsou záměrně převážně v černobílé verzi, aby si děti i pomocí vybarvování obrázků krom jiných dovedností, procvičili také správný úchop psacího náčiní, grafomotorické dovednosti a barvy.

Celkem 13 pracovních listů - 16 stran k vytištění.

Další moje produkty najdete zde

Aktivity VHODNÉ K DOPLNĚNÍ tématu - SNĚHULÁČÍ HRÁTKY 2.

Pracovní listy jsou určeny pro skupinové a kooperativní učení dětí a pro doplnění a zpestření programů a práce s dětmi.
Děti si při práci na pracovních listech procvičí jemnou motoriku a koordinaci oka a ruky. Procvičí si přiřazování, třídění, barvy, tvary, počítání a další činnosti...
Pracovní listy slouží k upevnění nově získaných informací (např. v komunikačním kroužku), ke zdokonalování komunikačních schopností dětí, grafomotorických činností, rozvoji slovní zásoby a celkově k procvičování učiva.
Mohou být využity při individuálních činnostech s dětmi (např. při ranních hrách) nebo cíleně po společných činnostech či zaměstnání s dětmi, pro práci s celou skupinou.