Soubor aktivit ČARODĚJNICE

 
Prodávající:
Cena za ks:
110 Kč s DPH
110 Kč bez DPH

PDF soubor obsahuje 12 aktivit, které rozvíjejí rozumové a jazykové schopnosti a manipulační dovednosti.

 • demonstrační obrázky
 • kolíčkohraní se sebereflexí
 • puzzle- geom.tvary
 • bingo
 • skládání obrázků z částí
 • karetní hra -Já mám, kdo má?
 • sbírání elixírů
 • porovnávání
 • vkládání klobouků-barvy
 • karetní hra Černá Agáta
 • čarodějnické hádanky
 • čarodějnická odkrývačka
 • Jedná se o výukový - vzdělávací materiál pro MŠ podle RVP PV a je vytvořen tak, aby sloužil k naplňování vzdělávacích záměrů a dosahování vzdělávacích cílů z oblasti:
  Dítě a jeho tělo: rozvoj a užívání všech smyslů

  Dítě a jeho psychika: 
  -rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních 
  - rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) a kultivovaného projevu
  - osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení i psaní
  -  vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení, podpora a rozvoj zájmu o učení