Soubor aktivit LÉTO V PLNÉM PROUDU

 
Prodávající:
Cena za ks:
130 Kč s DPH
130 Kč bez DPH

PDF soubor obsahuje 12 aktivit, které rozvíjejí rozumové a jazykové schopnosti a manipulační dovednosti.

 • demonstrační obrázky LETNÍ AKTIVITY
 • pracovní listy
 • pexeso nebo hra s plácačkou
 • půlené obrázky "Co k sobě patří?"
 • kolíčkohraní
 • zrakovka
 • karetní hra - Já mám, kdo má?
 • bingo
 • obrázky na chlupaté kuličky
 • matem.hra "Děti a sport.náčiní" -geom.tvary
 • puzzle -stíny
 • porovnávání více x méně

Jedná se o výukový - vzdělávací materiál pro MŠ podle RVP PV a je vytvořen tak, aby sloužil k naplňování vzdělávacích záměrů a dosahování vzdělávacích cílů z oblasti:
Dítě a jeho tělo: rozvoj a užívání všech smyslů

Dítě a jeho psychika: 
-rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních 
- rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) a kultivovaného projevu
- osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení i psaní
-  vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení, podpora a rozvoj zájmu o učení