Tématický blok - CO LEZE V TRÁVĚ A BZUČÍ KOLEM UŠÍ?

 
Prodávající:
Cena za ks:
79 Kč s DPH
71,82 Kč bez DPH

Tématický blok - CO LEZE V TRÁVĚ A BZUČÍ KOLEM UŠÍ?

Obsah: 1 téma - celkem 7 stran + náměty k práci, pracovní listy

TÉMATICKÝ BLOK  -  zaměřený na poznávání a pozorování drobných živočichů (hmyz, brouci), rozvoj řečových schopností, vytváření povědomí o vlastní sounáležitosti s přírodou. Pozorování brouků v přírodě. Naučit se zpaměti krátké texty. Budeme využívat metod prožitkového učení, podporovat dětskou zvídavost, poznávat nové postavy a prožívat radost z učení se nových věcí.

V tématické přípravě najdete náměty na procvičování jednotlivých oblastí v předškolním věku během celého dne:

  • pro RANNÍ HRY, VOLNÉ HRY A ČINNOSTI k tématu
  • pro POHYBOVÉ AKTIVITY a hry  
  • pro náměty K ŘÍZENÝM ČINNOSTEM
  • pro POBYT VENKU

S tématem lze pracovat nejen 1 týden, ale lze ho využít i jako delší ucelený blok.