Tématický blok - INDIÁNSKÉ LÉTO ...

 
Prodávající:
Cena za ks:
79 Kč s DPH
79 Kč bez DPH

Tématický blok - INDIÁNSKÉ LÉTO ...

Obsah: 1 téma - celkem 6 stran + náměty k práci, pracovní listy

TÉMATICKÝ BLOK  - zaměřený na osvojení si elementárních poznatků o neznámém prostředí, uvědomovat si odlišnost různých společenských kultur, vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech (výtvarných, hudebních, pohybových); Budeme využívat metod prožitkového učení, podporovat dětskou zvídavost, poznávat nové postavy a prožívat radost z učení se nových věcí.
Děti si osvojí nové k tématu poznatky pomocí her, pohybových aktivit, zrakových i sluchových her a prožitkových aktivit, apod.

V tématické přípravě najdete náměty na procvičování jednotlivých oblastí v předškolním věku během celého dne:

  • pro RANNÍ HRY, VOLNÉ HRY A ČINNOSTI k tématu
  • pro POHYBOVÉ AKTIVITY a hry  
  • pro náměty K ŘÍZENÝM ČINNOSTEM
  • pro POBYT VENKU

S tématem lze pracovat nejen 1 týden, ale lze ho využít i jako delší ucelený blok.