Tematický blok - KDYŽ JSI MEZI KAMARÁDY

 
Prodávající:
Cena za ks:
79 Kč s DPH
71,82 Kč bez DPH

Tématický blok -  KDYŽ JSI MEZI KAMARÁDY

(Tento materiál navazuje, doplňuje a rozšiřuje nabídku činností a aktivit tématu "KDYŽ JSI MEZI KAMARÁDY" ze zásobníku Aktivity s písničkou 1.)
OBSAH 1 TÉMA - (celkem 12 listů k vytištění) + náměty k práci a činnostem, pracovní listy

Doplňující tématické  aktivity a činnosti didaktické, grafomotorické, hudební, námětové hry, tématické pohybové hry a tvořivé aktivity – pracovní a výtvarné činnosti, apod.

  • seznamovat s kamarády ve třídě, učit se (upevňovat si) jejich jména, jména paní učitelek
  • vytvořit/ připomenout si základní pravidla vzájemných vztahů, chování a komunikace

Možné provázání s TVP.

Tyto činnosti a aktivity se dají vhodně motivačně změnit, upravit podle náročnosti k věku dětí a zařadit do různých témat probíraných v MŠ v rámci ranních her, pohybových aktivit i řízených činností.
Celkem 12 stran k vytištění

V tématické přípravě najdete náměty na procvičování jednotlivých oblastí v předškolním věku během celého dne:

  • pro RANNÍ HRY, VOLNÉ HRY A ČINNOSTI k tématu
  • pro POHYBOVÉ AKTIVITY a hry  
  • pro náměty K ŘÍZENÝM ČINNOSTEM
  • pro POBYT VENKU

S tématem lze pracovat nejen 1 týden, ale lze ho doplnit a využít i jako delší ucelený blok. Naše práce je kreativní a variabilní a JEDEN NÁMĚT může ZRODIT JINÝ ;-)

Možné provázání s dalšími podtématy a s TVP na celý rok! ;-)