Tématický blok - KDYŽ KAMARÁD STŮNĚ

 
Prodávající:
Cena za ks:
149 Kč s DPH
149 Kč bez DPH

Tématický blok - KDYŽ KAMARÁD STŮNĚ

Obsah: 1 téma - celkem 15 stran + náměty k práci, pracovní listy

Téma je zaměřeno na na probuzení zájmu v péči o své zdraví (PEČUJEME O SVÉ ZDRAVÍ) a učit se předcházet nemocem a úrazům, na získání poznatků o lidském těle, o zdraví člověka, jeho bezpečí -vytváření zdravého životního stylu, návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu.
Děti si osvojí nové poznatky k tématu pomocí her, pohybových aktivit , procvičí si poznávání a pojmenování  části těla, emocí, kde hledat pomoc při nemoci a jak se před nemocí chránit, apod.

V tématické přípravě najdete náměty na procvičování jednotlivých oblastí v předškolním věku během celého dne:

  • pro RANNÍ HRY, VOLNÉ HRY A ČINNOSTI k tématu
  • pro POHYBOVÉ AKTIVITY a hry  
  • pro náměty K ŘÍZENÝM ČINNOSTEM
  • pro POBYT VENKU

S tématem lze pracovat nejen 1 týden, ale lze ho využít i jako delší ucelený blok.