Tématický blok - LISTÍ ŽLOUTNE, poletuje...

Tématický blok - LISTÍ ŽLOUTNE, poletuje...

Obsah: 1 téma - celkem 13 stran + omalovánky, náměty k práci, pracovní listy

TÉMATICKÝ BLOK zaměřený na poznávání a vnímání barev, které nabízí podzimní příroda.
Podzim nám přináší řadu nevšedních zážitků, množství zajímavých plodů, ale i paletu barev na krásně zbarveném listí. Zmapujeme si si hlavní znaky podzimu, budeme barvy rozlišovat, třídit, tvořit a naučíme se nové podzimní říkanky a písničku....
Aktivity, hry, tvoření a činnosti k poznávání a seznamování se změnami v přírodě na podzim, hry a tvoření s podzimními listy, rozeznávání a upevňování barev, poznávání stromů podle listů, apod.....

V tématické přípravě najdete náměty na procvičování jednotlivých oblastí v předškolním věku během celého dne:

  • pro RANNÍ HRY, VOLNÉ HRY A ČINNOSTI k tématu
  • pro POHYBOVÉ AKTIVITY a hry  
  • pro náměty K ŘÍZENÝM ČINNOSTEM
  • pro POBYT VENKU

S tématem lze pracovat nejen 1 týden, ale lze ho využít i jako delší ucelený blok.