Tradiční česká řemesla, demonstrační karty

Kategorie produktu
 
Prodávající:
Cena za ks:
48 Kč s DPH
48 Kč bez DPH

Zásobník a vzdělávací materiál pro všechny pedagogy, kteří chtějí dětem ukázat stará a tradiční řemesla.

S dětmi můžete pomocí karet vytvořit různé aktivity - například přiřazování (podle popisu, podle barev), nebo hledání předmětů k daným řemeslům. 

 

Celkem naleznete v souboru 18 řemesel, z nichž ke každému zde najdete:

- oboustrannou kartu s popisem řemesla

- demonstrační kartu s řemeslem, pěti hlavními symboly a názvem daných symbolů

- demonstrační kartu s řemeslem, pěti hlavními symboly bez názvů 

- zadní stranu pro výše uvedené demonstrační karty

 

A jaká řemesla v souboru naleznete? 

 • bylinkářka
 • hostinský
 • hrnčíř
 • hodinář
 • košíkář
 • kovář
 • krejčí
 • kreslíř
 • mlynář
 • pekař
 • rybář
 • sklář
 • šperkař
 • švec 
 • truhlář 
 • tesař
 • řezbář
 • ponocný

Celý soubor je pro delší životnost vhodné zalaminovat. 

Vzdělávací materiál rozvíjí následující kompetence z RVP PV:

 • kompetence k učení: má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě obklopuje, o jeho rozmanitostech a proměnách; orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije
 • kompetence komunikativní: průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší komunikaci s okolím

 

Některé dílčí cíle, které vzdělávací materiál Tradiční česká řemesla rozvíjí (vycházející z RVP PV):

 • Dítě a jeho psychika: rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) a kultivovaného projevu
 • Dítě a společnost: seznamování se světem lidí, kultury a umění, osvojení si základních poznatků o prostředí, v němž dítě žije
 • Dítě a svět: vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, kulturním i technickém prostředí, o jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách