TŘÍDÍM TŘÍDÍŠ, TŘÍDÍME, SVĚTU TÍM POMÁHÁME.

Tématický blok : TŘÍDÍM TŘÍDÍŠ, TŘÍDÍME, SVĚTU TÍM POMÁHÁME.

Celkem 14 stran

Cílem tohoto tématu je přiblížit dětem třídění odpadu. Snažíme se jim vysvětlit, že recyklace je velice důležitá pro náš život, životní prostředí, prostředí okolo nás. Seznámíme děti s novými materiály, jejich vlastnostmi. Naučíme je nakládat s odpady, uvědomí si, k čemu barevné kontejnery slouží a jak se třídí a celkově s pojmem recyklace. Téma je zaměřené na pozitivní vztah dětí k přírodě. Naučíme se spolupracovat ve dvojici, zazpíváme si a také si povíme, jaká je práce popelářů.

OBSAH:

  • Pohybové aktivity
  • Řízené činnosti
  • Pobyt venku
  • + přílohy