Týdenní metodická příprava - VČELKA objevuje knížky (březen - měsíc čtenářů)

Novinka
 
Prodávající:
Cena za ks:
79 Kč s DPH
71,82 Kč bez DPH

Týdenní metodická příprava - VČELKA objevuje knížky  (Březen měsíc knihy a čtenářů)

Záměrem tématu je oslava měsíce Března, jako měsíce knihy a čtenářů.  
Protože čtení v knihách a poslouchání je aktivita, která pomáhá rozvíjet mnohem víc než slovní zásobu.
Podporujeme předčtenářskou gramotnost, rozvíjíme řečové schopnosti a jazykové dovednosti – vnímání, naslouchání, porozumění i výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování i empatie.
Průvodkyní tématu nám bude naše Včelka, která zjistila, že i o ní jsou napsané knížky. Budeme se snažit podpořit  vztah ke knížkám, podnítit zájem o knihy, seznámit je s tím, jak kniha vzniká, kdo všechno se na knize podílí…

Celkem 12 stran k vytištění

V tématické přípravě najdete náměty na procvičování jednotlivých oblastí v předškolním věku během celého dne:

  •     pro RANNÍ HRY, VOLNÉ HRY A ČINNOSTI k tématu
  •     pro POHYBOVÉ AKTIVITY a hry  
  •     pro náměty K ŘÍZENÝM ČINNOSTEM
  •     pro POBYT VENKU

S tématem lze pracovat nejen 1 týden, ale lze ho doplnit a využít i jako delší ucelený blok. Naše práce je kreativní a variabilní a JEDEN NÁMĚT může ZRODIT JINÝ ;-)

🐝 MATERIÁL LZE DOPLNIT dalšími tematickými týdenními přípravami motivovaných VČELKOU🐝

Podívejte se i na ostatní náměty z mé nabídky