UČÍME SE PÍSMENKA - STROMY

17 stran pracovních listů zaměřené na učení písmen.

Děti se pomocí materiálů hravou formou seznámí s tiskacím písmem.

Materiály jsou uzpůsobené jak menším dětem, které se s písmeny seznamují, tak i starším, které již mají základy.

Vše je seřazené dle obtížnosti.

1. Přiřazování písmen ke slovu

7 stran, které slouží nejmenším dětem. Díky vyobrazenému obrázku a slovu se dítě jednoduše učí písmena. Nejprve může hledat písmenka a spojovat je k jednotlivým políčkům nad daná písmena daného slova. Později může spojování doplnit i o zapsání písmen do políček.

2. Hledání písmen a jejich kroužkování

6 stran (celkem 11 druhů stromů + šišky). Děti mají za úkol kroužkovat jednotlivá písmena daného slova. Úkol je složitější na správné zapamatování, aby dítě nehledalo stejné písmeno dvakrát. Menší děti si proto mohou jednotlivá písmena ze slova odškrtnout, aby věděla, že je již nalezla.

3. Hledání prvního a posledního písmene

4 strany. Tento druh je nejtěžší. Pro správné splnění úkolu je pro dítě snazší, když samo slyší a rozpozná první a poslední písmeno ve slově. Úkolem je vybrat správné písmeno z nabídky. Karty můžete také zalaminovat a rozstříhat a použít jako kolíčkové karty.

Soubor obsahuje celkem 17 stran A4 a 13 stromů.

 

Pracovní listy můžete využít při probírání témat jako jsou stromy, podzim, jaro, plody stromů, podzimní plody, kaštany, kaštánky, kaštan, jírovec, den Stromů, listnaté stromy, jehličnaté stromy, les, sběr plodů, padající listí, ...

Seznam stromů, které naleznete v pracovních listech:

listnaté stromy:

bříza, buk, dub, olše, javor, jírovec (kaštan), lípa, jeřáb, trnovník

jehličnaté stromy:

smrk, jedle, borovice, modřín

 

K pracovním listům doporučujeme pracovní listy.