UČÍME SE PÍSMENKA - ZVÍŘÁTKA V LESE

Doporučujeme

17 stran pracovních listů zaměřené na učení písmen.

Děti se pomocí materiálů hravou formou seznámí s tiskacím písmem.

Materiály jsou uzpůsobené jak menším dětem, které se s písmeny seznamují, tak i starším, které již mají základy.

Vše je seřazené dle obtížnosti.

1. Přiřazování písmen ke slovu

8 stran, které slouží nejmenším dětem. Díky vyobrazenému obrázku a slovu se dítě jednoduše učí písmena. Nejprve může hledat písmenka a spojovat je k jednotlivým políčkům nad daná písmena daného slova. Později může spojování doplnit i o zapsání písmen do políček.

2. Hledání písmen a jejich kroužkování

5 stran (celkem 10 zvířat). Děti mají za úkol kroužkovat jednotlivá písmena daného slova. Úkol je složitější na správné zapamatování, aby dítě nehledalo stejné písmeno dvakrát. Menší děti si proto mohou jednotlivá písmena ze slova odškrtnout, aby věděla, že je již nalezla.

3. Hledání prvního a posledního písmene

4 strany. Tento druh je nejtěžší. Pro správné splnění úkolu je pro dítě snazší, když samo slyší a rozpozná první a poslední písmeno ve slově. Úkolem je vybrat správné písmeno z nabídky. Karty můžete také zalaminovat a rozstříhat a použít jako kolíčkové karty.

Soubor obsahuje celkem 17 stran A4 a 20 zvířat.

 

Pracovní listy můžete využít při probírání témat jako jsou lesní zvířata, zvířata v lese, tiskací písmena, černá zvěř, les, podzim, zima, jaro, myslivec, myslivost, logopedie, ...

Seznam zvířat, která naleznete v pracovních listech:
srnec, srna, jelen, laň, medvěd, prase divoké, liška, vlk, veverka, rys, jezevec, kolouch, ježek, sojka, modřinka, hlemýžď, beruška (slunéčko), motýl, včela, mravenec

 

K pracovním listům doporučujeme pracovní listy lesní zvířátka a zvířátka v zimě.

Používáme vlastní autorské obrázky.