Velké Domimo

 
Prodávající:
Cena za ks:
40 Kč s DPH
40 Kč bez DPH

Soubor obsahuje 28 herních karet, které jsou dosti velké, takže se jimi bude dobře manipulovat.

Touto aktivitou rozvíjíme u dětí slovní zásobu, pozornost, orientaci v prostoru a taktéž jemnou motoriku.